piektdiena, 2015. gada 13. novembris

Jes.66:18

Es sapulcināšu visas tautas un mēles, un tās nāks un redzēs Manu godību.