pirmdiena, 2015. gada 16. novembris

Jer.32:19

Tavas acis ir nomodā pār cilvēku bērnu ceļiem.