pirmdiena, 2015. gada 16. novembris

Ap.d.17:28

Viņā mēs dzīvojam un rosāmies, un esam.