svētdiena, 2015. gada 25. oktobris

Mt.14:27

Jēzus tūdaļ tos uzrunāja un sacīja: "Turiet drošu prātu, Es tas esmu! Nebīstieties!"