svētdiena, 2015. gada 11. oktobris

Jņ.3:17

Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta.