trešdiena, 2015. gada 9. septembris

Raudu dz.3:41

Pacelsim savas sirdis un rokas uz Dievu debesīs.