pirmdiena, 2015. gada 21. septembris

Ps.95:2-3

Iesim ar pateicību Viņa vaiga priekšā, uzgavilēsim Viņam ar mūsu slavas dziesmām! Jo Tas Kungs ir liels Dievs.