svētdiena, 2015. gada 20. septembris

1.Kor.14:20

Brāļi, netopiet bērni saprašanā, bet esiet mazi bērni ļaunumā, bet saprašanā topiet pieauguši.