pirmdiena, 2015. gada 24. augusts

Jņ.1:9

Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku.