piektdiena, 2015. gada 14. augusts

Jņ.17:15

Es nelūdzu, lai Tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai Tu viņus pasargātu no ļauna.