svētdiena, 2015. gada 23. augusts

Jes.40:29

Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem.