svētdiena, 2015. gada 2. augusts

Ef.5:25-26

Kristus ir mīlējis Savu draudzi, pats nododamies viņas labā, lai to darītu svētu.