pirmdiena, 2015. gada 31. augusts

2.Moz.34:10

Savas tautas priekšā Es darīšu brīnumus, kādi nav notikuši nekur visā zemes virsū un nevienā tautā.