piektdiena, 2015. gada 21. augusts

1.Kor.4:5

Netiesājiet priekšlaikus, tiekāms Tas Kungs atnāks; Tas arī cels gaismā, kas bija apslēpts tumsībā un atklās siržu nodomus.