piektdiena, 2015. gada 26. jūnijs

Tit.2:11

Ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem.