svētdiena, 2015. gada 21. jūnijs

Sal.pam.30:8

Elku kalpība un meli lai būtu tālu projām no manis; nabadzību un bagātību nepiešķir man!