piektdiena, 2015. gada 12. jūnijs

Sal.māc.5:9

Kas mīl naudu, tam nekad nepietiek naudas, un, kam ir prieks par bagātību, tam nekad nepietiek ar ienākumiem; taču arī tas ir niecība.