piektdiena, 2015. gada 5. jūnijs

Ps.42:2

Kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele brēc, ak, Dievs, pēc Tevis!