trešdiena, 2015. gada 3. jūnijs

Mt.5:5

Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi.