piektdiena, 2015. gada 5. jūnijs

Jņ.7:37

Jēzus uzstājās un sauca: "Ja kam slāpst, tas lai nāk pie Manis un dzer!"