piektdiena, 2015. gada 19. jūnijs

Jņ.10:27-28

Manas avis dzird Manu balsi, Es tās pazīstu, un viņas Man seko. Un Es tām dodu mūžīgo dzīvību.