pirmdiena, 2015. gada 15. jūnijs

Jes.25:8

Liks izzust Savas tautas negodam visā zemes virsū.