pirmdiena, 2015. gada 22. jūnijs

2.Sam.22:37

Maniem soļiem Tu esi devis platu ceļu zem manis, un mani krumšļi nav ļodzījušies.