piektdiena, 2015. gada 10. aprīlis

Rom.6:18

No grēka atsvabināti, kalpojat taisnībai.