svētdiena, 2015. gada 26. aprīlis

Dan.9:9

Tā Kunga, mūsu Dieva, rokā ir žēlastība un piedošana.