svētdiena, 2015. gada 8. marts

Ps.92:5

Tu, Kungs, mani esi iepriecinājis ar Savu darbu, es gavilēju par to, ko Tava roka dara.