svētdiena, 2015. gada 22. februāris

Jer.51:50

Pieminiet To Kungu arī svešumā un paturiet Jeruzālemi savā sirdī.