sestdiena, 2015. gada 24. janvāris

2.Moz.15:1

Es dziedāšu Tam Kungam, jo Viņš Sevi ļoti paaugstinājis. Zirgus un viņu jātniekus Viņš ir iegāzis jūrā.