piektdiena, 2014. gada 7. novembris

Ps.32:2

Svētīgs tas cilvēks, kam Tas Kungs nepielīdzina viņa vainu, kura sirdī viltības nevaid!