ceturtdiena, 2014. gada 20. novembris

Mt.7:26

Ikviens, kas šos Manus vārdus dzird un nedara, pielīdzināms ģeķim, kas savu namu cēlis uz smiltīm.