pirmdiena, 2014. gada 27. oktobris

5.Moz.8:6

Turi Tā Kunga, sava Dieva, baušļus, ka tu staigā Viņa ceļos un Viņu bīsties.