trešdiena, 2014. gada 24. septembris

Jes.61:1, 3

Tas Kungs mani sūtījis dziedināt sagrauztas sirdis tiem, kas skumst Ciānas dēļ, dāvāt galvas rotu pelnu vietā, prieka eļļu sēru drēbju vietā, svētku drānas noskumuša gara vietā.