svētdiena, 2014. gada 24. augusts

Ps.81:2

Dziediet priecīgi Dievam, mūsu stiprumam.