piektdiena, 2014. gada 15. augusts

Atkl.2:2

Es zinu tavus darbus un pūles, tavu pacietību.