ceturtdiena, 2014. gada 15. maijs

Sal.pam.19:17

Kas iežēlojas par nabago, aizdod naudu Tam Kungam, un Tas viņam atmaksās par viņa labo darbu.