svētdiena, 2014. gada 18. maijs

Ps.38:10

Kungs, Tev zināmas visas manas ilgas, un manas nopūtas Tev nav apslēptas.