ceturtdiena, 2014. gada 3. aprīlis

Sal.pam.17:5

Kas apsmej nabagu, tas nicina viņa Radītāju, un, kas priecājas par cita nelaimi, nepaliks nesodīts.