piektdiena, 2014. gada 18. aprīlis

Lk.23:46

Jēzus sauca skaņā balsī: "Tēvs, Es nododu Savu garu Tavās rokās." Un, to sacījis, Viņš nomira.