pirmdiena, 2014. gada 28. aprīlis

Kol.2:7

Stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti, pāri plūzdami savā pateicībā!