piektdiena, 2014. gada 11. aprīlis

Jņ.5:30

Es nemeklēju Savu gribu, bet Tā gribu, kas Mani ir sūtījis.