svētdiena, 2014. gada 20. aprīlis

Jņ.11:25

Jēzus viņai sacīja: "ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs,"