trešdiena, 2014. gada 23. aprīlis

5.Moz.6:5

Tev būs To Kungu, savu Dievu, mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku.