trešdiena, 2014. gada 2. aprīlis

3.Moz.19:17

Tev nebūs savu brāli ienīst savā sirdī, bet pamācīdams pamāci savu tuvāku, lai tev nav viņa dēļ jānes grēks.