svētdiena, 2014. gada 9. februāris

Rom.8:35

Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bads, plikums, briesmas vai zobens?