ceturtdiena, 2014. gada 13. februāris

Rom.8:21

Pati radība reiz tiks atsvabināta no iznīcības verdzības un iegūs Dieva bērnu apskaidrību un svabadību.