piektdiena, 2014. gada 28. februāris

Lk.6:27-28

Mīliet savus ienaidniekus, darait labu tiem, kas jūs ienīst, svētījiet tos, kas jūs nolād, lūdziet par tiem, kas jūs kaitina.