pirmdiena, 2014. gada 10. februāris

Jņ.1:3–4

Caur Viņu viss ir radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma.