pirmdiena, 2014. gada 3. februāris

Jes.56:8

Tā saka Dievs Tas Kungs, kas pulcina Israēla izklīdinātos. "Es pievienošu vēl vairāk tiem, kas jau ir sapulcināti."