otrdiena, 2014. gada 4. februāris

Gal.4:4

Kad laiks bija piepildījies, tad Dievs sūtīja Savu Dēlu, dzimušu no sievas.