pirmdiena, 2014. gada 17. februāris

Ebr.12:15

Pielūkodami, ka neviens nezaudētu Dieva žēlastību.